Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 52
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Posteljon.

            De Klock de stött, de Köste
De beiet aw de Woch;
De Klaes' doa voer er Neste
De karken lure noch.

Wat is dat foer 'n Geklaete?
Dat geit jo klack un klick!
– Dat is in 't Dörp en Kaete,
Sin Seiß de hoart he sick.

Klack, klick, klick, klack! so sleit he
Sin Hame 'rünn un 'rup
Un doato pippt un fleut he
Sick sülm en Stückschen up. –

Wat het dat Panken, Pinken?
– Dat is doa voer de Smer,
Doa leggt de Smitt ni Tinken
De isen Egen voer.

As Nachts de Flämmstirn blunken
Mank Durn un Flere mank,
So hüppt un spreut de Funken,
Un dat geit pinke pank!

Wat blößt so schön doa achte,
Wat 's dat foer 'n hellen Ton –
Denn lut ens, denn ens sachte? –
Dat is en Posteljon.

De blößt dat Led vun Sleswig
Un Holsten blotsvewant,
De blößt doa vun de Gefjon
Un vun de Düpple Schant;

Vun Meldörp un Bornhöved
Un Hinrich vun Swerin,
Un vun de Grotmül blößt he,
De achte Flensborg schrin;

De sick foer Wallen hollen
Un sünd doch man Grashekt,
Un, wenn dat fluscht, sick achte
Er groten Broere stekt. –

 << Kapitel 51  Kapitel 53 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.